Střední zdravotnická škola Písek

 Náš FacebookNáš Facebook    +420 382 201 411    skola@szs-pi.cz

Články


Studijní obory

SZŠ Písek

Pro školní rok 2023/24 jsme otevřeli jednu třídu Praktické sestry (30 žáků) a jednu třídu Zdravotnického lycea (30 žáků). Obor Zdravotnické lyceum otevíráme jednou za dva roky, další třída tedy bude otevřena až ve šk. roce 2025/26.
Nový první ročník dálkového pětiletého studia bude otevřen od šk. roku 2027/28.

Studijní obory podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání:

Studijní obor Typ studia Vstupní požadavky  Charakter studia  Učební plán 2023/24
53-41-M/03
Praktická sestra
denní
4 roky
absolventi ZŠ  úplné střední SOŠ praktická sestra 1. až 4. ročník
78-42-M/04
Zdravotnické lyceum
denní
4 roky
absolventi ZŠ úplné střední SOŠ, gymn. zdravotnické lyceum 1. a 3. ročník

53-41-M/03   
Praktická sestra

dálkové
5 let
absolventi ZŠ úplné střední SOŠ praktická sestra  2. ročník
53-41-M/03   
Praktická sestra

dálkové zkrácené
3 roky

absolventi SŠ
s maturitou
úplné střední SOŠ praktická sestra 2. ročník