Střední zdravotnická škola Písek

 Náš FacebookNáš Facebook    +420 382 201 411    skola@szs-pi.cz

Články


Seznam zaměstnanců SZŠ Písek

 

E-mail je tvořen příjmením (zavináč) szs-pi.cz
(vše bez háčků a čárek)

* Externí vyučující

Příklad: Josef Novák by měl tuto e-mailovou adresu: novak@szs-pi.cz
       
  VEDENÍ ŠKOLY
PhDr. Šatrová Helena ředitelka školy

382 201 410, 
777 201 811

Ing. Altschmied Radek zástupce ředitelky 382 201 414
PhDr. Válová Martina, MBA vedoucí učitelka praktického vyuč. 382 201 414
       
  KANCELÁŘ ŠKOLY    
  Matošková Radka sekretariát,
spojovatelka
382 201 411
       
  UČITELÉ    
Ing. Altschmied Radek IKT, správce sítě,
správce www stránek
 
Mgr. Bergmannová Jana CJL, DEJ  
Mgr. Blovská Martina odborné předměty  
Mgr. Brůžek Pavel * OBN  
Mgr. Brůžek Petr * IKT  
Mgr. Brůžková Olga CJL, DEJ, OBN  
Mgr. Havlová Ludmila odborné předměty  
Mgr. Hrachová Šárka * odborné předměty  
Mgr. Hrubá Pavla odborné předměty  
Mgr. Hrůzová Marcela odborné předměty
školní metodik prevence
 
Mgr. Kochová Olga * LAT  
Mgr. Koutenská Olga odborné předměty  
Mgr. Kořenová Naďa TEV  
Mgr. Krajcová Markéta odborné předměty
výchovný poradce
 
Mgr. Merglová Světlana ANJ  
PaedDr. Motyčková Erika TEV, BIO, OBN  
Mgr. Neumannová Petra odborné předměty  
  Novotná Hana * odborné předměty  
Mgr. Prokopová Denisa * odborné předměty  
Mgr. Průchová Dana * odborné předměty  
RNDr. Pudíková Ludmila FYZ, CHE  
Mgr. Lapešová Veronika ANJ, NEJ, BIO, SOM  
Mgr. Sahulová Eva odborné předměty  
Mgr. Stehlík Martin MAT, IKT  
Mgr. Stráský Luděk NEJ, CHE  
Mgr. Váchová Edita ANJ, EKN, PSK  
PhDr. Válová Martina, MBA odborné předměty  
Mgr. Vodsloňová Anna odborné předměty  
Mgr. Žáková Lucie odborné předměty  
Mgr. Židová Iveta ANJ  
       
  TECHNICKO-ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍCI
Ing. Bečvářová Eva ekonomka 382 201 413
  Bečka Miroslav školník  
  Hrkalová Dana knihovnice  
  Konopová Zdeňka uklízečka  
  Ludvíková Danuše uklízečka