Střední zdravotnická škola Písek

 Náš FacebookNáš Facebook    +420 382 201 411    skola@szs-pi.cz

Články


Projekt Digitalizujeme školu

SZŠ Písek Realizace na SZŠ: 1. pololetí š.r. 2023/24

Projekt SZŠ Písek Šablony OP JAK

SZŠ Písek Dne 1. září 2023 naše škola zahájila dvouletý projekt: Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_003/0003735 Zkrácený název projektu: Projekt SZŠ Písek Šablony OP JAK Název programu: Operační program Jan Amos Komenský Realizace: 1.9.2023 - 31.8.2025 Škola si vybrala tyto typy šablon: 1.III/7
celý článek naleznete zde...

Projekt Laboratoř praktických dovedností

SZŠ Písek V průběhu druhého pololetí š.r. 2018/19 byl na naší škole zrealizován projekt "LABORATOŘ PRAKTICKÝCH DOVEDNOSTÍ PŘI VYUŽITÍ PROGRAMOVATELNÝCH SIMULAČNÍCH ROBOTICKÝCH PROSTŘEDKŮ, DIGITÁLNÍCH TECHNOLOGIÍ A ICT". Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu bylo vybudování nové
celý článek naleznete zde...

Projekt SZŠ Písek Šablony II

SZŠ Písek Od 1. září 2019 do 28. února 2022 byla naše škola zapojena v projektu: Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0013100 Zkrácený název projektu: Projekt SZŠ Písek Šablony II Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Škola si vybrala tyto typy šablon: 2.III/10
celý článek naleznete zde...

Projekt SZŠ Písek šablony

SZŠ Písek Dne 1. září 2017 naše škola zahájila dvouletý projekt: Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0006470 Zkrácený název projektu: Projekt SZŠ Písek šablony Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Název výzvy: Výzva č. 02_16_035 pro Podpora škol formou projektů
celý článek naleznete zde...

Zvyšování odborných kompetencí

SZŠ Písek Aktuální informace Název projektu: Zvyšování odborných kompetencí žáků a pracovníků SZŠ Písek Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/03.0036 30. 6. 2017 Ve školním roce 2016/2017 v 1. a 2. ročnících probíhala výuka v rámci projektu „Zvyšování odborných kompetencí žáků
celý článek naleznete zde...

Zdravotnická informatika

SZŠ Písek Aktuální informace Zdravotnická informatika na středních zdravotnických školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/02.0019 Informační leták k projektu: - projekt byl podán Střední zdravotnickou školou v Táboře, je realizován všemi zdravotnickými školami v Jihočeském
celý článek naleznete zde...

EU peníze středním školám

SZŠ Písek Využití prostředků ICT ve výuce Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na střední škole nebo konzervatoři v České republice. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním, podpůrnými
celý článek naleznete zde...

Podpora výuky cizích jazyků na SZŠ Písek

15.7.2015 Dne 7. července 2015 byl škole schválen projekt "Podpora výuky cizích jazyků na SZŠ Písek" v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, číslo výzvy 56. bližší podrobnosti k projektu nalaznete
celý článek naleznete zde...