Střední zdravotnická škola Písek

 Náš FacebookNáš Facebook    +420 382 201 411    skola@szs-pi.cz

Články


Spisová služba

Spisová služba Střední zdravotnická škola, Písek, Národní svobody 420, 397 01

 • Adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě a adresa pro doručování dokumentů v digitální podobě doručovaných na přenosných technických nosičích dat:
  Střední zdravotnická škola, Písek, Národní svobody 420, PSČ 397 01
 • Úřední hodiny podatelny:
  Středa 8:00 – 11:00 hod
 • Elektronická adresa podatelny:
  skola@szs-pi.cz
 • Identifikátor datové schránky:
  hc2xrad
 • Pro obecná podání doporučujeme používat přílohy v obecně rozšířených formátech, jako je PDF, XLS, JPG či DOC. Obdrží-li škola přílohu, kterou neumí otevřít, bude škola odesílatele zprávy o této skutečnosti informovat a vyžádá si doplnění podání ve formátu pro školu srozumitelném.
 • Přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých škola přijímá dokumenty v digitální podobě: CD, DVD
 • Způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných školou:
  Datová zpráva bude trvale odstraněna a odesílatel bude o této skutečnosti informován v odpovědi na datovou zprávu.

      SZŠ Písek