Střední zdravotnická škola Písek

 Náš FacebookNáš Facebook    +420 382 201 411    skola@szs-pi.cz

Články


Obecné informace, termíny

Informace k maturitním zkouškám pro školní rok 2023/24 se zde budou postupně objevovat od poloviny listopadu tak, jak je bude zveřejňovat Cermat, případně MŠMT.

Nedočkavci mohou vyhlížet aktuální informace na stránkách Cermatu, případně se zatím můžete věnovat např. povinné četbě.

 

Termíny pro jarní zkušební období:

Přihlášku k jarnímu zkušebnímu období 2024 je nutné odevzdat ředitelce školy nejpozději 1. prosince 2023.

Jarní zkušební období 2024
Zkoušky společné části (didaktické testy) se budou konat 2.–7. května 2024. Podrobný časový rozvrh konání zkoušek (tzv. jednotné zkušební schéma) naleznete na stránkách Cermatu ZDE.

Zkoušky profilové části, zkoušky konané formou písemné zkoušky, formou písemné práce (v případě českého jazyka a literatury a cizího jazyka) a formou praktické zkoušky - konkrétní termíny zkoušek stanoví a zveřejní ředitel školy, a to nejpozději 2 měsíce před jejich konáním.

 

Hodnocení profilových zkoušek s výjimkou písemné zkoušky, písemné práce a praktické zkoušky oznámí žákovi předseda zkušební maturitní komise veřejně ve dni, ve kterém žák tuto zkoušku nebo její část konal. Hodnocení písemné zkoušky, písemné práce a praktické zkoušky oznámí žákovi předseda zkušební maturitní komise bez zbytečného odkladu po vyhodnocení zkoušky zkušební maturitní komisí. Pokud se písemná zkouška, písemná práce a praktická zkouška konají před ústními zkouškami, oznámí žákovi předseda zkušební maturitní komise jejich hodnocení nejpozději v době konání ústních zkoušek.

Aktualizováno: 28.8.2023