Střední zdravotnická škola Písek

 Náš FacebookNáš Facebook    +420 382 201 411    skola@szs-pi.cz

Články


Školní knihovna a studovna

Knihovna je umístěna na ploše 120 m2 ve starší, klidné části budovy. Knihovna je rozdělena do tří částí – na pracovnu, čítárnu a studovnu s PC. Celkem je k dispozici 23 studijních míst.
Knihovní fond tvoří cca 3600 titulů převážně odborné literatury, ale je zde zastoupena také beletrie, poezie a ve volné nabídce jsou 4 tituly odborných časopisů a Nemocniční zpravodaj Nemocnice ČB. 
Ve spolupráci s knihovnicí lze získat potřebné podklady pro odborné a seminární práce, včetně rešerší. 
Knihovna je žákům a vyučujícím k dispozici od pondělí do čtvrtka v době od 9 do 14 hodin. Výpůjční doba je jeden měsíc. 
Na vaši návštěvu se těší knihovnice p. Dana Hrkalová.