Střední zdravotnická škola Písek

 Náš FacebookNáš Facebook    +420 382 201 411    skola@szs-pi.cz

Články


Akreditovaný kurz sanitář/sanitářka

Kurz pořádá Nemocnice Písek, a.s. ve spolupráci se Střední zdravotnickou školou v Písku, která zajišťuje jeho teoretickou část. Kurz je akreditován MZ ČR. Začátek kurzu je vždy v září, do poloviny prosince probíhá teoretická výuka na SZŠ (100 vyučovacích hodin) a v lednu pak probíhá dvoutýdenní praxe v písecké nemocnici (80 hodin). Absolvent kurzu je připraven k výkonu povolání sanitář/sanitářka se znalostí rozsahu svých činností a kompetencí v rámci ošetřovatelského týmu.

Cílové znalosti a dovednosti:

  • Etické, právní, psychologické aspekty zdravotnické profese
  • Podpora a ochrana zdraví
  • Prevence onemocnění
  • Základy organizace a provozu zdravotnických zařízení
  • Poskytování základní ošetřovatelské péče a spolupráce při poskytování specializované ošetřovatelské péče
  • Poskytování první pomoci
  • Komunikace
  • Týmová práce v přímém kontaktu a spolupráci s jinými zdravotnickými profesemi ve zdravotnictví

Kontakt na zástupce pořadatele kurzu:
(dotazy ohledně přihlášení, průběhu kurzu, plateb kurzovného, atd...)

Hlavní sestra Nemocnice Písek
Mgr. Květoslava Slabáková
Tel. 382 772 008
mail: slabakova@nemopisek.cz