Střední zdravotnická škola Písek

 Náš FacebookNáš Facebook    +420 382 201 411    skola@szs-pi.cz

Články


Přijímací řízení 2024/25

Pro školní rok 2024/25 otevřeme dvě třídy oboru Praktická sestra denní čtyřleté studium (53-41-M/03) pro celkem 60 žáků.

Obor Zdravotnické lyceum otevíráme jednou za dva roky, další třída tedy bude otevřena až ve šk. roce 2025/26.

Termíny pro podání přihlášky a konání Jednotné přijímací zkoušky zde budou uvedeny po jejich zveřejnění Cermatem.

Podrobné informace a kritéria k přijímacímu řízení na šk. rok 2024/25 na SZŠ Písek naleznete zde na stránkách v průběhu ledna 2024. Další obecné informace k přijímacímu řízení lze nalézt na stránkách Cermatu, který Jednotnou přijímací zkoušku připravuje.

 

Jednotná přijímací zkouška (dále jen JPZ nebo jednotná zkouška) v přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou je stanovena na základě § 60 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Podrobnosti jsou dále stanoveny prováděcím předpisem, kterým je vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Jednotná přijímací zkouška je povinnou součástí prvního kola přijímacího řízení do všech maturitních oborů. Výjimkou jsou obory s talentovou zkouškou (mimo obor Gymnázium se sportovní přípravou, toho se JPZ týká) a obory zkráceného studia podle § 85 školského zákona.